Projekty

Bioschamp Project

Uprawa Grzybów Łukasz Kiwała – członek spółdzielni SPGJ – jest partnerem projektowym w projekcie BIOSCHAM oraz bierze udział w unijnym projekcie BIOSCHAMP.

BIOSCHAMP zmierza do opracowania zintegrowanego działania mającego na celu sprostaniu wyzwaniom związanym z uprawą grzybów. Projekt dąży do zaprojektowania alternatywnej i zrównoważonej, pozbawionej torfu osłony biostymulującej dla przemysłu grzybowego, zmniejszającej zależność od pestycydów i zapotrzebowania na nie oraz przyczyniającej  się do poprawy produktywności, zrównoważonego rozwoju i rentowności europejskiego sektora grzybowego. Naszą rolą w projekcie będzie udział w eksperymentalnych uprawach pieczarek na innowacyjnej, doświadczalnej okrywie oraz zebranie i przekazanie danych międzynarodowej grupie badawczej. Projekt rozpoczął się w październiku 2020 r. i będzie trwał 3,5 roku i zgromadzi 12 partnerów z 6 różnych krajów: The Mushroom Technological Research Centre of La Rioja (Asociacién Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragén) (ES) ( ASOCHAMP-CTICH) -Koordynator projektu-, Inagro vzw_ (BE), Stichting Wageningen Research (NL), CSIC (ES), Fertinagro Biotech (ES), Ekofungi (RS), Innovarum (ES), EUROCHAMP (ES), Kekkilaé- BVB (NL), NF Fiber BV (NL), Uprawa Grzybów Łukasz Kiwała (PL) i University of Oxford (Wielka Brytania).

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: https://www.bioschamp.eu
BIOSCHAMP Twitter: https://twitter.com/BIOSCHAMP
BIOSCHAMP LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/bioscham

„Ten projekt otrzymał dofinansowanie od Program badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach umowy o dotację nr 101000651.”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich
MY FARM

My mushroom farm is located in central Poland. The distance to the capital is 70 kilometers. Nearby is the Bolimów National Park …
The mushroom farm, which was built and equipped a few years ago, enables all-year-round cultivation of mushrooms.

In order to take full advantage of the mushroom farm, we work according to a strictly defined schedule, the main goal of which is to avoid harvesting on Saturdays and Sundays.
The working day starts early with the farm walk. I go around all growing rooms and check how the mushrooms feel. Putting an open hand on the mushrooms, check whether they are cool, i.e. well evaporated, and dry. On the technological card, we note the parameters of the microclimate. Then a quick overview on the cultivation computer. My colleague Iwona, who is responsible for the harvest, guides pickers to the appropriate growing rooms, assigning the assortment to be harvested. The mushroom farm begins to bustle with life …
The culmination of works in the mushroom farm takes place on Thursday. Loading of the substrate and casing. This operation is supervised by Col. Roman, our technologist, who follows the principle „when you make your bed, you will sleep on it”. We are looking forward to this new casing, which is the subject of the grant.

At 12:00 a postman comes and brings correspondence, including electricity bills. Blood pressure rises.
I carry out a number of interviews with my suppliers. I set prices and dates.
It’s time for lunch, and then work, because we don’t have a siesta in Poland. Staff stops work at 17:00. Work starts with employees responsible for hygiene and maintenance.
Mushrooms chilled in shockers are transported to our Mushroom Cooperative, which is located 27 kilometers away. Cooperative deals with the marketing, sale and promotion of mushrooms.

Price info arrives in the late afternoon. I sit down at the computer and check where I am in the economic program. So far it has turned out that it is worth continuing this activity.
I come home and spend time with my family. Our successor, Frederick, was born recently …
I am connected to the mushroom farm via the Internet. I can check the microclimate parameters of the growing rooms at any time.
Tomorrow morning I will tell again a new generation of mushrooms – hello!