Projekty

Bioschamp Project

Uprawa Grzybów Łukasz Kiwała – członek spółdzielni SPGJ – jest partnerem projektowym w projekcie BIOSCHAM oraz bierze udział w unijnym projekcie BIOSCHAMP.

BIOSCHAMP zmierza do opracowania zintegrowanego działania mającego na celu sprostaniu wyzwaniom związanym z uprawą grzybów. Projekt dąży do zaprojektowania alternatywnej i zrównoważonej, pozbawionej torfu osłony biostymulującej dla przemysłu grzybowego, zmniejszającej zależność od pestycydów i zapotrzebowania na nie oraz przyczyniającej  się do poprawy produktywności, zrównoważonego rozwoju i rentowności europejskiego sektora grzybowego. Naszą rolą w projekcie będzie udział w eksperymentalnych uprawach pieczarek na innowacyjnej, doświadczalnej okrywie oraz zebranie i przekazanie danych międzynarodowej grupie badawczej. Projekt rozpoczął się w październiku 2020 r. i będzie trwał 3,5 roku i zgromadzi 12 partnerów z 6 różnych krajów: The Mushroom Technological Research Centre of La Rioja (Asociacién Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragén) (ES) ( ASOCHAMP-CTICH) -Koordynator projektu-, Inagro vzw_ (BE), Stichting Wageningen Research (NL), CSIC (ES), Fertinagro Biotech (ES), Ekofungi (RS), Innovarum (ES), EUROCHAMP (ES), Kekkilaé- BVB (NL), NF Fiber BV (NL), Uprawa Grzybów Łukasz Kiwała (PL) i University of Oxford (Wielka Brytania).

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: https://www.bioschamp.eu
BIOSCHAMP Twitter: https://twitter.com/BIOSCHAMP
BIOSCHAMP LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/bioscham

„Ten projekt otrzymał dofinansowanie od Program badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach umowy o dotację nr 101000651.”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich