GLOBALGAP

Oferujemy pieczarki najwyższej jakości z gospodarstw produkcyjnych o długoletnich tradycjach uprawy pieczarek i wysoko wyspecjalizowanym procesie produkcji. Członkowie naszej grupy posiadają certyfikaty GlobalGap. Dzięki temu gwarantujemy najwyższą zdrowotność oraz jakość grzybów.

Niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej.

W ramach polityki jakościowej Spółdzielni oraz polityki rolnej każdy z producentów ma obowiązek prowadzenia książki upraw pieczarki, w której zapisywane są terminy stosowanych zabiegów/procedur (technologicznych),  terminy zbiorów oraz terminy dostaw. Spółdzielnia stale koordynuje prace związane z stosowaniem systemu jakości GlobalGap w gospodarstwach członków.

Wdrożenie i certyfikowanie systemu GlobalGap gwarantuje:

  • wysokiej jakości i bezpieczeństwo zdrowotne produktu,
  • uzyskanie dowodu na zgodność procesu produkcji z międzynarodowymi standardami, co ułatwia konkurowanie na rynku,
  • obniżenie kosztów produkcji, co związane jest optymalizacją procesów produkcji tj. zwiększeniem wydajności zużycia surowców naturalnych, zmniejszeniem zużycia stosowanych środków ochrony roślin,
  • zminimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko przez stosowanie różnego rodzaju technik rekultywacji oraz ochronę natury.