Klauzula informacyjna

INFORMACJE DLA KONSUMENTA*

(*osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową)

OPERATOR WITRYNY INTERNETOWEJ

Spółdzielnia Producentów Grzybów Jadalnych (SPGJ) z siedzibą pod adresem ul. Akacjowa 4, 96-124 Maków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000209572, NIP 836-16-58-618.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

W przypadku, gdy dla zawarcia umowy konieczne będzie podanie danych osobowych, informujemy, że ich administratorem będzie Operator witryny internetowej, a przetwarzanie odbywać się będzie na wskazanych poniżej zasadach:

Cel przetwarzania:

– Marketing bezpośredni, inny niż newsletter
– Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

– Twoja zgoda wyrażona w Witrynie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych – dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

– brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Witrynie
– brak możliwości otrzymanie odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy

Możliwość cofnięcia zgody – w każdej chwili. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane Operator witryny internetowej będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

– przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania Twoich danych lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora) oraz jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się ze Sprzedawcą, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

– hostingodawca:
Kylos Sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, NIP: 947-196-00-52

– podmiot zapewniający usługi marketingowe:
Google Ads – usługa realizowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

– podmiot zapewniający usługi statystyczne:
Google Analytics – usługa realizowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

– odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych