Spółdzielnia Producentów Grzybów Jadalnych rozpoczęła działalność w 2000 roku z inicjatywy producentów pieczarek z terenu województwa łódzkiego. Dnia 04.08.2000 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Nr KRS 0000209572 i z tym dniem uzyskała osobowość prawną.

Dnia 02.05.2007 r. Marszałek Województwa Łódzkiego dokonał wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw : Spółdzielni Producentów Grzybów Jadalnych w kategorii grzyby, zatwierdził plan dochodzenia do uznania tej grupy za organizacje producentów owoców i warzyw. Grupa prowadzi działalność jedynie w kategorii grzyby. Obecnie zrzesza 15 członków stale współpracujących ze Spółdzielnią.

Podstawowym celem działalności Grupy SPGJ jest zorganizowanie rynku zbytu pieczarek dla swoich członków poprzez:

  • pozyskiwanie i rozwój istniejących rynków zbytu w kraju jak i za granica,
  • zorganizowanie właściwych warunków przechowywania i obrotu pieczarkami,
  • zorganizowanie środków do produkcji pieczarek swoim członkom,
  • szkolenie członków w celu przygotowania do produkcji wysokiej jakości pieczarek.

W siedzibie Spółdzielni: 96-124 Maków, ul. Akacjowa 4, gmina Maków na działce o pow. 10.092 m2 w 2005 roku wybudowany został magazyn logistyczny do obrotu pieczarek o powierzchni użytkowej 588 m2 w tym chłodnia wstępnego schładzania, magazyn chłodnia, sortownia, magazyny opakowań, pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne oraz rampa załadowczo-wyładowcza. Magazyn ten spełnia funkcje związane z technologią przechowywania i obrotem pieczarkami.